Revize plynu a plynařské práce

Plynařské práce

 

Revize plynu

Nedílnou součástí řádné péče o odběrné plynové zařízení jsou revize. Revize rozděluje vyhláška č. 85/1978 Sb. na dvě skupiny, výchozí a provozní. Výchozí revize je vždy třeba provést na každém OPZ (odběrném plynovém zařízení) před jeho uvedením do provozu. Revizi provozní je pak provozovatel povinen zajistit vždy 1x za 3 roky. Dále by měla na OPZ být provedena každý rok kontrola, vyjma roku, ve kterém je prováděna revize. Toto vše pro Vás rádi zajistíme.