Materiál vodovodního rozvodu

Na výběr vhodného materiálu pro vodovodní rozvod má vliv několik faktorů. Především jde o druh média, který bude potrubím probíhat (zda se bude jednat o vodu pitnou, požární, teplou, studenou…) a podmínky, ve kterých bude potrubí instalováno. Pro domovní rozvody vody používáme zpravidla potrubí polypropylenové, tzv. PP-R a PP-RCT v různých provedeních a polyethylenové (PE). Jedná se o materiál hygienicky nezávadný s dlouhou životností a příznivou cenou. Provedení volíme vždy takové, které bude maximálně vyhovovat dannému účelu.

V případě rozvodu vody pitné instalujeme bez výjimek pouze potrubí atestované pro styk s pitnou vodou.

Pro práci s materiály pro vodovodní rozvody máme samozřejmě veškerá potřebná, platná osvědčení.

Užitečné odkazy

https://www.wavin.com/cs-cz

https://www.fv-plast.cz/