Reference

Instalatérské práce, zajišťování revizí a dlouhodobého servisu technického zařízení a kotelen.

Revitalizace zdroje tepla, provádění servisů a oprav.

Realizace kotelny, vytápění pro část „zpracování kalů“, servisy plynových spotřebičů.


Společenství vlastníků domu Evropská 674, Praha
SVJ Bělocerkevská 28, Praha
Společenství vlastníků jednotek Stochovská 789 a 790, Praha
Společenství vlastníků Korycanská 855, Praha
SVJ Stochovská 688-690, Praha 6
SVJ Malinovského 1578, Rakovník
Společenství vlastníku bytů čp.761 Prokopova, Rakovník
Společenství vlastníků jednotek Prokopova 461–462, Rakovník
SVJ Dejvická 189/5,7 Praha
a mnoho dalších.

Zajišťovaní pravidelných revizí a kontrol odběrných plynových zařízení včetně následné realizace oprav.
Provádění údržby a revitalizace výměníkových stanic, rozvodů vytápění a vody. Realizace a revitalizace kotelen.

Opravy a výměny stoupaček v bytových domech, instalace/výměna cirkulačních ventilů.

Revize a servis plynových zařízení, opravy topných okruhů, vodovodních rozvodů. Okres Rakovník, Louny, Podbořany.


Servis a revize plynových zařízení, instalace a výměny plynových topidel a zářičů v halách.

Elišky Krásnohorské 11/4, Praha 1
Realizace kotelny, rozvodů vytápění, koupelen, vodovodu i kanalizace v hotelu Golden Prague Rooms.

Instalace teplovzdušných agregátů, úpravy topných systémů.


Revize, servis a údržba plynových zařízení.


Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems, s.r.o.
Úpravy a dodávky částí výrobních linek a strojního zařízení.